Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ, đó là bởi vì, chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình.

Every Little Thing

Lời Bài Hát Every Little Thing

Lời Bài Hát Every Little Thing


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Every Little Thing:

When I’m walking beside her,
People tell me I’m lucky
Yes I know I’m a lucky guy
I remember the first time
I was lonely without her
Can’t stop thinking about her now
Every little thing she does
She does for me
And you know the things she does
She does for me

When I’m with her I’m happy
Just to know that she loves me
Yes I know that she loves me now
There is one thing I’m sure of
I will love her forever
’cause I know love will never die
Every little thing she does
She does for me
And you know the things she does
She does for me

Every little thing she does
She does for me
And you know the things she does
She does for me

When I’m with her I’m happy
Just to know that she loves me
Yes I know that she loves me now
There is one thing I’m sure of
I will love her forever
’cause I know love will never die
Every little thing she does
She does for me
And you know the things she does
She does for me

Every little thing, Every little thing,
Every little thing, Every little thing.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất