Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt vs sự lựa chọn, họ luôn thực tế và lí trí hơn phụ nữ..

Every Christian Lion Hearted Man Will Show You

Lời Bài Hát Every Christian Lion Hearted Man Will Show You

Lời Bài Hát Every Christian Lion Hearted Man Will Show You


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Every Christian Lion Hearted Man Will Show You:

Oh solo Dominique
Oh solo Dominique
Oh solo Dominique
Oh solo Dominique

Take this in hand
Said he who stands
Behind the chair
A broken table there

Every Christian lion hearted man will show you
Every Christian lion hearted man will show you

Oh solo Dominique
Oh solo Dominique
Oh solo Dominique
Oh solo Dominique

Don’t walk so tall
Before you crawl
For every child
Is thinking of something wild

Every Christian lion hearted man will show you
Every Christian lion hearted man will show you

Oh solo Dominique
Oh solo Dominique
Oh solo Dominique

Every Christian lion hearted man will show you
Every Christian lion hearted man will show you (will show you)

Oh solo Dominique
Oh solo Dominique
Oh solo Dominique

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất