Thành thật có thể không mang lại nhiều bạn bè nhưng nó luôn mang lại những người bạn đúng nghĩa.

Eraser

Lời Bài Hát Eraser

Lời Bài Hát Eraser


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Eraser:

Need you
Dream you
Find you
Taste you
F**k you
Use you
Scar you
Break you
Lose me
Hate me
Smash me
Erase me

Production: flood and trent reznor
Mixing engineer: alan moulder

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất