Có những chuyện bạn biết rất rõ nhưng lại không thể nói ra. Bởi một khi đã phơi bày, chẳng ai là người vui vẻ cả…

Empty Handed

Lời Bài Hát Empty Handed

Lời Bài Hát Empty Handed


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Empty Handed:

Here I am, take me
It’s easier to give in… no oo woo oo woo oo o
Some people mistake me
They only hear what they want to hear

If you’re losing sleep, forgive me
I just can’t keep pretending
I’m packing my bags ’cause I don’t wanna be
The only one who’s drowning in their misery
And I’ll take that chance ’cause I just wanna breathe
And I won’t look back and wonder how it’s supposed to be
How it’s supposed to be… ho woo

There’s a prism by the window
It lets the light leak in… no oo woo oo woo oo o
I wish you would let me
You feel the water but do you swim… mm mm oh oo oh oo woo oo oh
And it’s only me, empty handed
With a childish grin, and a camera

I’m packing my bags ’cause I don’t wanna be
The only one who’s drowning in their misery
And I’ll take that chance ’cause I just wanna pray
And I won’t look back and wonder how it’s supposed to be
How it’s supposed to be… ho woo woo
How it’s supposed to be

La da, n da, n da n da n da
La da, n da, n da n da aye, aye
La da n da n da n da aye aye
La da n da n da

La da, n da, n da n da n da
La da, n da, n da n da aye, aye
La da n da n da n da aye aye
La da n da n da

Well I’m packing my bags ’cause I don’t wanna be
The only one who’s drowning in their misery
And I’ll take that chance ’cause I just wanna breathe
And I won’t look back and wonder how it’s supposed to be

How it’s supposed to be
Tell me how it’s supposed to be
Tell me how, tell me how, tell me how it’s supposed to be
Ohh oo woo ho oo oh, ho oo woo ho oo woo
Only one, the only one who’s drowning in their misery

‘Cause I’m packing my bags
‘Cause I’m packing my bags
And I won’t be back
Yeah eh yeah
Packing my bags ’cause I don’t want to be… Ohh oo woo, yeah eh yeah

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất