Trái tim có lỹ lẽ riêng của nó mà lý trí không thể nào hiểu được.

Emily

Lời Bài Hát Emily

Lời Bài Hát Emily


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Emily:

Writer(s): johnny mercer – johnny mandel

Emily, emily, emily
Has the murmuring sound of may
All silver bells, coral shells, carousels
And the laughter of children at play

Say emily, emily, emily
And we fade to a marvelous view
Two lovers alone and out of sight
Seeing images in the firelight
As my eyes visualize a family
They see emily, emily

(and we fade to a marvelous view)
Two lovers alone and out of sight
Seeing images in the firelight
As my eyes visualize a family
They see emily, emily
Too

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất