Ai cũng lắng nghe điều bạn phải nói. Bạn bè lắng nghe điều bạn nói. Bạn thân lắng nghe điều bạn không nói.

Ear

Lời Bài Hát Ear

Lời Bài Hát Ear


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Ear:

(i realize that the world is like a flower in a pot)
I realize that the world is like a flower in a pot
Steam roll ooooverrr
Steam roll overrr
Set side some time to write and realize that i just want to win

And all these teaaars
All these tears
Heeeeey no one’s listening
Noooo ooone’s listening
Oooooooh seeeeeeeeeee meeee
Heaaaaaaar meee
Screeeeeaaaming in the wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiind

(i spent most of my life on the road with my dog mac)
I spent most of my life on the road with my dog mac
Hes a friend of mine
Hes a friend of mine
So we take our time to screeeeeeeeaaam obscenities

Through all these tears
All these tears
All these tears
Heeeeeey noooo ooooone’s listening
No one’s listeeening
Ooooh seeeeeeeeeeeeee meeeee
Heaaaaaaar meeeee
Screeeeeaaaaaming in the wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiind

And when we dieeeeeee
And faaalll awaaaaaay
Ill sing toooo yooooou
From outer spaaaaaaaaaace

I’ve been listening
No one’s listening
Oooooh seeeeeeeeeeeee meeeee
Heaar meeeeeee
Screeeeeeeeeeeeaaaaming in the wiiiiiiiiiiiiiiiind
No one’s listening
(no one’s listening)
No one’s listening
(no one’s listening)
No one’s listening

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất