Nếu được trở lại, tôi sẽ hít sâu hơn nữa mái tóc của ngày đó, ngắm nhìn lâu hơn nữa khuôn mặt của ngày đó và chấp nhận đau hơn nữa để giữ ngày đó gần nhất có thể với thực tại hôm nay. Đáng tiếc, ngày đó, người đó, nghĩa là đã thôi không hẹn hò.

Dust

Lời Bài Hát Dust

Lời Bài Hát Dust


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Dust:

Written by danny kirwan.

When the white flame in us is gone
And we that lost the world’s delight
Stiffen in darkness.
Left alone
To crumble in our separate light
When your swift hair is quiet in death
And through the lips corruption thrust to still the labor of my breath

When we are dust, when we are dust
When we are dust, when we are dust

When your swift hair is quiet in death
And through the lips corruption thrust to still the labor of my breath

When we are dust, when we are dust
When we are dust, when we are dust

When the white flame in us is gone
And we that lost the world’s delight
Stiffen in darkness
Left alone
To crumble in our separate light
When your swift hair is quiet in death
And through the lips corruption thrust to still the labor of my breath

When we are dust, when we are dust
When we are dust, when we are dust

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất