Tình bạn là khi ở cách xa, cuộc sống của bạn vẫn như khi người đó ở gần.

Dream While You Can

Lời Bài Hát Dream While You Can

Lời Bài Hát Dream While You Can


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Dream While You Can:

Dream little child, dream while you can
Dream my child, dream while you can
Of everything that i would dream
If i had the time, dream while you can

And fly little child, fly while you can
Fly my child, away while you can
Far out places and new born lands
Fly while you can

And be little child, be while you can
Be my child, free while you can
Anything that you wanna be
Well, it’s in your hands
Be while you can

Dream little child, dream while you can
Dream my child, dream while you can
Of everything that i would dream
If i had the time, but dream while you can

Dream while you can
Fly away while you can
Be free while you can
Dream while you can, dream away
Dream away while you can

Fly away, fly away
While you can
Be free, be free
While you still can

Ooh, dream while you can
Fly away, dream while you can

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất