Tên của anh khi viết xuống giấy chẳng qua chỉ dài có vài centimét, nhưng lại xuyên suốt cả một quãng thời thanh xuân của em. Thực ra anh không biết rằng anh chính là ước mơ của em. " Hàn Thiên.

Dream Weaver

Lời Bài Hát Dream Weaver

Lời Bài Hát Dream Weaver


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Dream Weaver:

dream weaver
I’ve just closed my eyes again
Climbed aboard the dream weaver train
Driver take away my worries of today
And leave tomorrow behind
Ooh dream weaver
I believe you can get me through the night
Ooh dream weaver
I believe we can reach the morning light

Fly me high through the starry skies
Maybe to an astral plane
Cross the highways of fantasy
Help me to forget today’s pain

Ooh dream weaver
I believe you can get me through the night
Ooh dream weaver
I believe we can reach the morning light

Though the dawn may be coming soon
There still may be some time
Fly me away to the bright side of the moon
And meet me on the other side

Ooh dream weaver
I believe you can get me through the night
Ooh dream weaver
I believe we can reach the morning light
Dream weaver
Dream weaver
Dream weaver

– gary wright

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất