Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ, đó là bởi vì, chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình.

Dream A Lie

Lời Bài Hát Dream A Lie

Lời Bài Hát Dream A Lie


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Dream A Lie:

Why do i have to dream of you when i don’t want to dream a lie?
Why do i have to dream of you when i don’t want to dream a lie?

There never was a better time
For trying to set the words to rhyme
Of when a golden love turns blue
And dreams of dreams that won’t come true

Every night i call your name
We’re still together just the same

A lonely room, an empty bed

It always seems that way

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất