Hãy cảm ơn những lúc bạn gặp khó khăn, bởi nếu không có khó khăn, bạn sẽ không có cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm cuộc sống.

Dream A Lie

Lời Bài Hát Dream A Lie

Lời Bài Hát Dream A Lie


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Dream A Lie:

Why do i have to dream of you when i don’t want to dream a lie?
Why do i have to dream of you when i don’t want to dream a lie?

There never was a better time
For trying to set the words to rhyme
Of when a golden love turns blue
And dreams of dreams that won’t come true

Every night i call your name
We’re still together just the same

A lonely room, an empty bed

It always seems that way

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất