Tình yêu có khả năng giáo dục mạnh mẽ. Nó làm cho con người trở nên trong sáng hơn, chân thành hơn, thẳng thắn hơn, có yêu cầu xa hơn và nghiêm khắc hơn trong việc tuân thủ những tiêu chuẩn đạo đức của cuộc sống.

Don’t You Go , I Need Your Love

Lời Bài Hát Don't You Go , I Need Your Love

Lời Bài Hát Don’t You Go , I Need Your Love


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Don’t You Go , I Need Your Love:

Don’t you go , i need your love
Don’t you go , i need your love
Don’t you go , i need your love
Need your love

Comes the dawn i lie awake
Dreaming thoughts of you
But i hope that all my thoughts
Never will come true
Never will come true

Don’t you go , i need your love
Don’t you go , i need your love
Don’t you go , i need your love

(break)

Don’t you go ,i need your love
Don’t you go ,i need your love
Don’t you go , i need your love
Need your love

If i die before i love
Promise to be blue
But i hope that all my thoughts
Never will come true
Never will come true

Don’t you go , i need your love
Don’t you go , i need your love
Don’t you go , i need your love

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất