Một người bạn là người vẫn tin tưởng bạn khi bạn chẳng còn tự tin nữa.

Don’t Go (interlude)

Lời Bài Hát Don't Go (interlude)

Lời Bài Hát Don’t Go (interlude)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Don’t Go (interlude):

112
(don’t)
Don’t you
(go)
Go
(away)
Don’t you go away my baby
(girl i)
Girl i
(need you so)
Need you, baby don’t you go
(baby, don’t)
Baby
(go)
Baby
(away)
Don’t go away from me
Baby let me love you for the rest of your life
112
Love you
Yeah

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất