Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.

Don’t Bring Me Down

Lời Bài Hát Don't Bring Me Down

Lời Bài Hát Don’t Bring Me Down


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Don’t Bring Me Down:

You got me runnin’ goin’ out of my mind,
You got me thinkin’ that i’m wastin’ my time.
Don’t bring me down,no no no no no,
I’ll tell you once more before i get off the floor
Don’t bring me down.

You wanna stay out with your fancy friends.
I’m tellin’ you it’s go to be the end,
Don’t bring me down,no no no no no no no no,
I’ll tell you once more before i get off the floor
Don’t bring me down.

Don’t bring me down,grroosss
Don’t bring me down,grroosss
Don’t bring me down,grroosss
Don’t bring me down.

What happend to the girl i used to known,
You let your mind out somewhere down the road,
Don’t bring me down,no no no no no,
I’ll tell you once more before i get off the floor
Don’t bring me down.

You’re always talkin’ ’bout your crazy nights,
One of these days you’re gonna get it right.
Don’t bring me down,no no no no no,
I’ll tell you once more before i get off the floor
Don’t bring me down.

Don’t bring me down,grroosss
Don’t bring me down,grroosss
Don’t bring me down,grroosss
Don’t bring me down.

You’re lookin’ good just like a snake in the grass,
One of these days you’re gonna break your glass.
Don’t bring me down,no no no no no no no no,
I’ll tell you once more before i get off the floor
Don’t bring me down.

You got me shakin’ got me runnin’ away
You get me crawlin’ up to you everyday,
Don’t bring me down,no no no no no,
I’ll tell you once more before i get off the floor
Don’t bring me down.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất