Tình yêu là xứ sở đầy bí ẩn mà tất cả chúng ta, mỗi người một chiếc thuyền riêng, đang giương cao buồm lao tới. Trên thuyền mình, mỗi người chúng ta đều là thuyền trưởng, nên ta sẽ đưa thuyền đến cùng một đích bằng nhũng nẻo đường riêng.

Dig Down Deep

Lời Bài Hát Dig Down Deep

Lời Bài Hát Dig Down Deep


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Dig Down Deep:

You better get up and do it now, you better get up, my friend, and how,
The land that you love the best, is asking you to invest,
With a personal request from mr. morgenthau.
Dig down deep, to buy the bonds that buy the tanks,
Palmers for our fighting yanks, dig down deep.
Dig down deep to buy the bonds that keep us free, supply the sky, the land and sea,
Dig down deep. put your hand on your gismo, citizen, everybody must do his part,
It’s the easiest piece that the citizen to show the world we finish what we start,
Dig down deep, the boys are giving all for you, so the least that you can do,
Is dig down deep.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất