Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh/em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

Deceiver (live Kbfh)

Lời Bài Hát Deceiver (live Kbfh)

Lời Bài Hát Deceiver (live Kbfh)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Deceiver (live Kbfh):

You are the power and the glory
You are the weakness in defeat
Like the rise and fall of the british empire
You make me sick with your conceit
You are, you are the weakness
You are, you are, you are
You are the sickness that’s in my soul
You are you are you are the maker
You are called greed and you’re a cheat
You are you are you are the deceiver
You are not welcome in my life
You are the maker of illusions
You break up every dream we’ve ever made
And as i rise up from the ashes
I said
You raise your ugly head up
Have you no shame
Too long, too long you have lain there
Too far too long too strong
Oh i will break your hold

You are you are you are the maker
You are called greed and you’re a cheat
You are you are you are the deceiver
You are not welcome in my life

You are, you are the weakness
You’re within us
You are, you are, you are
You are the sickness that’s in my soul
You are you are you are the maker
You are called greed and you’re a cheat
You are the devil
You are you are you are the deceiver
You are not welcome in my life anymore

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất