Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẻ. Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em. Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.

Deal

Lời Bài Hát Deal

Lời Bài Hát Deal


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Deal:

Since it costs a lot to win, and even more to lose,
You and me bound to spend some time wond’rin’ what to choose.
Goes to show, you don’t ever know,
Watch each card you play and play it slow,
Wait until that deal come round,
Don’t you let that deal go down, no, no.

I been gamblin’ hereabouts for ten good solid years,
If i told you all that went down it would burn off both of your ears.
Goes to show you don’t ever know
Watch each card you play and play it slow,
Wait until that deal come round,
Don’t you let that deal go down, no, no.

Since you poured the wine for me and tightened up my shoes,
I hate to leave you sittin’ there, composin’ lonesome blues.
Goes to show you don’t ever know
Watch each card you play and play it slow,
Wait until that deal come round, don’t you let that deal go down.

Wait until that deal come round, don’t you let that deal go down,
Wait until that deal come round, don’t you let that deal go down,
Don’t you let that deal go down, don’t you let that deal go down.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất