Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên, lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên. Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm. Quên nhau, là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là sự kết thúc trong trẻo. "

Daysleeper

Lời Bài Hát Daysleeper

Lời Bài Hát Daysleeper


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Daysleeper:

receiving dept 3 a m
staff cuts have socked up the overage
directives are posted
no callbacks complaints
everywhere is calm

hong kong is present
taipei awakes
all talk of circadian rhythm

i see today with a newsprint fray
my night is colored headache grey
daysleeper

the bull and the bear are marking
their territories
they’re leading the blind with
their international glories

i’m the screen the blinding light
i’m the screen i work at night

i see today with a newsprint fray
my night is colored headache grey
don’t wake me with so much
daysleeper

i cried the other night
i can’t even say why
fluorescent flat caffeine lights
its furious balancing

i’m the screen the blinding light
i’m the screen i work at night
i see today
don’t wake me with so much the
ocean machine is set to 9
i’ll squeeze into heaven and valentine
my bed is pulling me
gravity
daysleeper daysleeper
daysleeper daysleeper daysleeper

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất