Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẻ. Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em. Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.

Day And Night

Lời Bài Hát Day And Night

Lời Bài Hát Day And Night


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Day And Night:

all of the day
all of the night
you do the things that make me feel so right
my shining star
my shining light
and that’s the day and night babe
it just ain’t the same
when you’re away
you are my inspiration
i’m hangin’ on
to every word you say
cos you are my motivation
you make me feel so right
every day and night cos
the only time i think of you
is every day and all night through
whenever i breathe you’re on my mind
every day and night babe
all of the day
all of the night
you do the things that make me feel so right
my shining star
my shing light
and that’s the day and night babe
i need you tonight
but you’re not around
i need to hear your voice baby
something feels strange
there’s not a single sound
i wish you were at my door babe
you make me feel so right
every day and night cos
the only time i think of you
is every day and all night through
whenever i breathe you’re on my mind
every day and night babe
all of the day
all of the night
you do the things
that make me feel so right
my shining star
my shining light
and that’s the day and night babe
gotta let me know
oh yeah
when you’re coming home
you know you make me feel so right
every day and night
cos the only time i think of you
is every day and all night through
whenever i breathe you’re on my mind
every day and night babe
all of the day all of the night
you do the things that make me feel so right
my shining star
my shining light
and that’s the day and night babe

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất