Đừng bao giờ thay đổi mình vì người khác. Nếu họ không thể tiếp nhận một con người nhiều điểm xấu là bạn, thì cũng không xứng để có được một con người với nhiều điểm tốt là bạn.

Dark Star

Lời Bài Hát Dark Star

Lời Bài Hát Dark Star


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Dark Star:

Dark star crashes, pouring its light into ashes.
Reason tatters, the forces tear loose from the axis.
Searchlight casting for faults in the clouds of delusion.
Shall we go, you and i while we can
Through the transitive nightfall of diamonds?

Mirror shatters in formless reflections of matter.
Glass hand dissolving to ice petal flowers revolving.
Lady in velvet recedes in the nights of good-bye.
Shall we go, you and i while we can
Through the transitive nightfall of diamonds?

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất