Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh/em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

Daisy Glaze

Lời Bài Hát Daisy Glaze

Lời Bài Hát Daisy Glaze


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Daisy Glaze:

I’m driving alone
Sad about you
Not going home
What’s to do
You better not leave me here
Better not leave me here
Ooh i want you here
How can you leave me here.

I lie in a stream
And floating fine
Receiving things
In my beautiful mind
Sometimes oh sometimes
Sometimes oh sometimes
Lover yes i am
Lover you know i am.

Now i’m in a bar
That’s got to be where they are
Going to dance in the bar
They’re going to fight on the floor
Faster than i can see.

Now i gonna score
Make for the door
Who is this whore ?
Soon be beggin drags.

And i’m thinking christ
Nullify my life.

You’re going to die
You gonna decease.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất