Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người bạn biết lâu nhất. Đó là người đến với bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Daddy

Lời Bài Hát Daddy

Lời Bài Hát Daddy


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Daddy:

We’re rocking big daddy
How bout that
How bout that
Here he comes again
Me and my friends
We all laugh at him
Cuz he’s so funny
Warm and fuzzy
We’re rocking big daddy
How bout that
A celebration!
A celebration!
He caught a little fish
He had one wish
Daddy
We’re rocking big daddy
A celebration!
A celebration!
Please throw the little fish back

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất