Một người bạn thân không phải là nghe tất cả những chuyện mình nói mà là người không nói chuyện của mình với bất cứ ai.

Cups

Lời Bài Hát Cups

Lời Bài Hát Cups


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Cups:

Bubble girl you feel like a movie
Bubble blow a bit faster
Liquid
Bubble fish take fast now
Faster
Bubble fast slow down
The slope
Blue blue
Blue blue

Little girl
You chew girl lie on to you?
Bubble blow
Bit faster
Bit faster christian
Bubble fast slow down
Big slow ?
A bit faster
Everything’s good
Dreams of me
To liquid
Dream salty?
Dream of something quick
Deep slice to sometime into my hand
False alarm
Fools imagine into slow black
Slow slow fence

Sneak up light across the horizon
Sneak up last night in moonlight
Party grasses over the ocean
I love to write
Bubble blow you comeback
You slow down
Another blow
Big faster
Big faster
Bubble fish take fast now
Faster
{ba ding ba ding and ba ding}
Drip slowdown

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất