Giá như tớ có thể đọc được những dòng suy nghĩ từ cậu để biết rằng cậu nghĩ gì về tớ. Tớ ko thể chờ đợi hoài được vì càng đợi tớ lại càng cảm thấy tuyệt vọng.

Crummy Stuff

Lời Bài Hát Crummy Stuff

Lời Bài Hát Crummy Stuff


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Crummy Stuff:

I had enough, i had it tough i had enough of that crummy stuff
I had enough of that crummy stuff

Crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy
Crummy crummy crummy crummy stuff
Crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy
Crummy crummy crummy crummy stuff

I had enough, i had it rough i had enough of that crummy stuff
I had enough of that crummy stuff

Crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy
Crummy crummy crummy crummy stuff
Crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy
Crummy crummy crummy crummy stuff

Crummy music, crummy tv crummy people, crummy movies
Like a cat caught up a tree this could only happen to me
I had enough, i had it rough i had enough of that crummy stuff
I had enough of that crummy stuff
Crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy
Crummy crummy crummy crummy stuff
Crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy
Crummy crummy crummy crummy stuff

I had enough, i had it rough i had enough of that crummy stuff
I had enough of that crummy stuff

Crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy
Crummy crummy crummy crummy stuff
Crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy
Crummy crummy crummy crummy stuff

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất