Tình yêu, vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng.Chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được người yêu không? Tình yêu, vốn là một sự trải nghiệm, nhưng mong ước bền lâu.

Crummy Stuff

Lời Bài Hát Crummy Stuff

Lời Bài Hát Crummy Stuff


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Crummy Stuff:

I had enough, i had it tough i had enough of that crummy stuff
I had enough of that crummy stuff

Crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy
Crummy crummy crummy crummy stuff
Crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy
Crummy crummy crummy crummy stuff

I had enough, i had it rough i had enough of that crummy stuff
I had enough of that crummy stuff

Crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy
Crummy crummy crummy crummy stuff
Crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy
Crummy crummy crummy crummy stuff

Crummy music, crummy tv crummy people, crummy movies
Like a cat caught up a tree this could only happen to me
I had enough, i had it rough i had enough of that crummy stuff
I had enough of that crummy stuff
Crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy
Crummy crummy crummy crummy stuff
Crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy
Crummy crummy crummy crummy stuff

I had enough, i had it rough i had enough of that crummy stuff
I had enough of that crummy stuff

Crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy
Crummy crummy crummy crummy stuff
Crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy crummy
Crummy crummy crummy crummy stuff

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất