Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Crossing The Line

Lời Bài Hát Crossing The Line

Lời Bài Hát Crossing The Line


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Crossing The Line:

I’ve broken clean free off the leash now
I don’t have to go and please you anymore
You fooled me fooled them fooled the whole crowd
You’re not up on that cloud to look down anymore

I’m feelin alive
Now that no one is left at my side to drag me down
I’m crossing the line
And I’m takin all that is mine to carry on

Keep all your thoughts to yourself now
I don’t need to trip on those words anymore
You blame me blame them blame the whole town
Don’t you try to look down at me anymore

I’m feelin alive
Now that no one is left at my side to drag me down
I’m crossing the line
And I’m takin all that is mine to carry on

I’m feelin alive
I’m crossin the line
I’m feelin alive
I’m crossin the line

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất