Bốn thời kỳ của tình yêu: Sinh ra trong vòng tay của sự nhầm lẫn, lớn lên dưới sự bao bọc của khát vọng, chuyện trò với yêu thương và chết ngộ độc vì ghen tuông.

Crime Don’t Pay

Lời Bài Hát Crime Don't Pay

Lời Bài Hát Crime Don’t Pay


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Crime Don’t Pay:

I got drunk with a real nice guy last night
In a mood to talk or fight
And he said, what’s the matter
You don’t look like you do so bad
I said i just been taking for everything i had
Someone took a fancy to my wallet
And my coat
So what you smiling at – ain’t you been in that boat
It’s something that there really should be
Something done about
He said don’t knock it sonny
That’s the way i started out
And now i got a nice suit
I got a nice car
It’s been a nice day
Don’t tell me that crime don’t pay
Okay

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất