Đừng bao giờ thay đổi mình vì người khác. Nếu họ không thể tiếp nhận một con người nhiều điểm xấu là bạn, thì cũng không xứng để có được một con người với nhiều điểm tốt là bạn.

Crab Man

Lời Bài Hát Crab Man

Lời Bài Hát Crab Man


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Crab Man:

CRAB MAN
I’m talkin’ about devil crabs
1’m talkin’ about devil crabs
I’m talkin’ about de food I sells

She crab, she crab.

PORGY
On yo’ way, brother.

CRAB MAN
Devil crab!

MARIA
Hey, crab man!

CRAB MAN
I’m talkin’ about de food I sells
When I done talkin’ about de food I sells
Talkin’ about devil crab.
(Maria picks crab, counts out money, pays Crab mon,
who then leaves.)
Now I’s talkin’ about yo’ pocketbook
I’m talkin’ about devil crabs, she crab, she crab,
Devil crab, I’m talkin’ about de food I sells.
(Bell chimes five times. – Looks at Porgy)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất