"Tuổi trẻ chính là vào lúc đối mặt với khó khăn vất vả, phải nỗ lực phấn đấu. Bạn nhất định phải tin tưởng, đằng sau mỗi sự nỗ lực phần thưởng luôn được tăng lên gấp bội. Cuộc sống ngày hôm nay là do sự quyết định của ba năm trước, nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống cuộc sống giống như ba năm trước, vậy thì ba năm sau bạn vẫn sẽ chỉ như vậy mà thôi." – 999 lá thư gửi cho chính mình | Miêu Công Tử.

Cowboy Love

Lời Bài Hát Cowboy Love

Lời Bài Hát Cowboy Love


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Cowboy Love:

(bill douglas/jeff wood)

You drive a baby blue beamer
I drive a pickup truck
I’m a member of the good ol’ boys
You’re a member of the country club
You keep turnin’ me down when i ask you out
But i ain’t givin’ up
I’m gonna show you darlin’ a little cowboy love

Let me broaden your horizons
Teach you ’bout the finer things in life
Like some late night horseback ridin’
Sippin’ on some southern homemade wine
If a little two steppin’, star gazin’, breathtakin’, lovemakin’
Is what your dreamin’ of
Then let me show you darlin’ a little cowboy love

You need a little adventure
To ignite your world
I can picture you in cowboy boots
I can picture you a country girl
Once you give me a try then you’ll know why
You can’t get enough
So let me show you darlin’ a little cowboy love

Let me broaden your horizons
Teach you ’bout the finer things in life
Like some late night horseback ridin’
Sippin’ on some southern homemade wine
If a little two steppin’, star gazin’, breathtakin’, lovemakin’
Is what your dreamin’ of
Then let me show you darlin’ a little cowboy love

Underneath the midnight moonlight
Cuddled up real tight
Cozied down by a fire
Listenin’ to some george strait, george jones
Country love songs you’ll change your mind

Well let me broaden your horizons
Teach you ’bout the finer things in life
Like some late night horseback ridin’
Sippin’ on some southern homemade wine
If a little two steppin’, star gazin’, breathtakin’, lovemakin’
Is what your dreamin’ of
Then let me show you darlin’ a little cowboy love
Let me show you darlin’ a little cowboy love

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất