Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt vs sự lựa chọn, họ luôn thực tế và lí trí hơn phụ nữ..

Cosmopolitan

Lời Bài Hát Cosmopolitan

Lời Bài Hát Cosmopolitan


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Cosmopolitan:

I’m okay, you’re okay
Why remember when it wasn’t this way
See my home, see my car
And the beach always used to seem so far

And no one touches me
Unless it’s the way i want it to be
I know i read the right magazines
I’m cosmopolitan
And i don’t look back

I’m alright, sleep at night
Used to lie awake listening to cats fight
See my hair, see my shoes
And i used to be scared of the dark too

And no one touches me
Unless it’s the way i want it to be
I know i read the right magazines
I’m cosmopolitan
And i don’t look back

Cosmopolitan

And no one touches me
Unless it’s the way i want it to be
I know i read the right magazines
I’m cosmopolitan
And i don’t look back

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất