Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ, đó là bởi vì, chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình.

Cool Kiss

Lời Bài Hát Cool Kiss

Lời Bài Hát Cool Kiss


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Cool Kiss:

Cool Cool
Kiss Kiss
Keep your hands up off of my lips
Capsize just like a tanker
So keep away stranger stranger danger
Kill Kill
Piss Piss
Keep yourself up off my lips
You’re not killing me
You’re not givin’ me nothing
You’re not killing me
Cool Cool
Kiss Kiss
Keep your hands up off of my lips
Capsize just like a tanker
So keep away stranger stranger danger
Kill Kill
Piss Piss
Keep yourself up off my lips
It’s everything I am
It’s everything I thought I was
It’s everything I am
It’s everthing I’m not
Kill me, thrill me, kill me
Kill me, thrill me, kill me
Kill me, thrill me, kill me
Kill me, thrill me, kill me
It’s everything I am
It’s everything I thought I was
It’s everything I am
It’s everthing I’m not

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất