Hãy cảm ơn những lúc bạn gặp khó khăn, bởi nếu không có khó khăn, bạn sẽ không có cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm cuộc sống.

Consult My Lover

Lời Bài Hát Consult My Lover

Lời Bài Hát Consult My Lover


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Consult My Lover:

You’ve got something to say,
Or so you say to me,
Then you receive a blank stare.
You’ve got something to say of importance and gosh,
That’s really good to hear.
I’m proud of you,
So proud of you,
I’m proud of you,
I’m very proud of you.
You’ve got something s.p. – some to show to me.
Well, i have seen it before.
I can’t compete, i can’t impress you.
I guess i’ll show you the door.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất