Đừng bao giờ thay đổi mình vì người khác. Nếu họ không thể tiếp nhận một con người nhiều điểm xấu là bạn, thì cũng không xứng để có được một con người với nhiều điểm tốt là bạn.

Colorblind

Lời Bài Hát Colorblind

Lời Bài Hát Colorblind


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Colorblind:

I am colorblind
Coffee black and egg white
Pull me out from inside
I am ready, I am ready, I am ready
I am taffy stuck and tongue tied
Stutter shook and uptight
Pull me out from inside
I am ready, I am ready, I am ready
I am fine

I am covered in skin
No one gets to come in
Pull me out from inside
I am folded and unfolded and unfolding
I am colorblind
Coffee black and egg white
Pull me out from inside
I am ready, I am ready, I am ready
I am fine
I am fine
I am fine

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất