Tình yêu có khả năng giáo dục mạnh mẽ. Nó làm cho con người trở nên trong sáng hơn, chân thành hơn, thẳng thắn hơn, có yêu cầu xa hơn và nghiêm khắc hơn trong việc tuân thủ những tiêu chuẩn đạo đức của cuộc sống.

Checkin’ It Out

Lời Bài Hát Checkin' It Out

Lời Bài Hát Checkin’ It Out


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Checkin’ It Out:

We’ve got to put our heads together
I’m sure that we can work it out
I’m weighin’ up the situation
And checkin’ it out
Takin’ it further
Takin’ it further
Checkin’ it out

This is a workin’ situation
I’m tellin’ you without a doubt
We’ve gotta pull it all in tight, baby
Checkin’ it out
Takin’ it further
Takin’ it further
Checkin’ it out

And all the obstacles along the way
Sometimes may feel so tremendous
There are guides and spirits all along the way
Who will befriend us

Let’s talk it out across the table
Make sure that we leave nothin’ out
Get into it like a meditation
Start checkin’ it out
Takin’ it further
Takin’ it further
Checkin’ it out

And all the obstacles along the way
Sometimes may feel so tremendous
There are guides and spirits all along the way
Who will befriend us

Let’s talk it out across the table
Make sure that we leave nothin’ out
Get into it like a meditation
Start checkin’ it out
Takin’ it further
Takin’ it further
Checkin’ it out

Checkin’ it out, now baby
Checkin’ it out checkin’ it out
You meditate, you meditate
You meditate
And you come back
You come back

Fade

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất