Ở nơi nào đó trên thế giới này nếu có anh ấy xuất hiện, thì những người khác đều trở thành tạm bợ.

Chance Meeting

Lời Bài Hát Chance Meeting

Lời Bài Hát Chance Meeting


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Chance Meeting:

(ferry)

I never thought i´d seen you again
Where have you been until now?
Well how are you how have you been
It’s a long time since we last met

It seems like yesterday when i first
Saw you in your red dress smile
How could i forget that day
I know that time spent well is so rare

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất