Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người biết bạn lâu nhất. Đó là người đến bên cạnh bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Champagne Supernova

Lời Bài Hát Champagne Supernova

Lời Bài Hát Champagne Supernova


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Champagne Supernova:

How many special people change
How many lives are living strange
Where were you when we were getting high?

Slowly walking down the hall
Faster than a cannonball
Where were you when we were getting high?

Some day you will find me
Caught beneath the landslide
In a champagne supernova in the sky
Some day you will find me
Caught beneath the landslide
In a champagne supernova
A champagne supernova
In the sky..

Continuation (full version):

Wake up the dawn and ask her why
A dreamer dreams she never dies
Wipe that tear away now from your eye
Slowly walking down the hall
Faster than a cannonball
Where were you when we were getting high?

[complete change]
Cos people believe that they’re
Gonna get away for the summer
But you and i, we live and die
The world’s still spinning round
We dont know why, why?

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất