Có những chuyện bạn biết rất rõ nhưng lại không thể nói ra. Bởi một khi đã phơi bày, chẳng ai là người vui vẻ cả…

Can’t Fall Asleep To A Lullaby

Lời Bài Hát Can't Fall Asleep To A Lullaby

Lời Bài Hát Can’t Fall Asleep To A Lullaby


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Can’t Fall Asleep To A Lullaby:

It’s late at night, i’m all alone
I call you up, hear your voice on the phone
Say that you’re mine, tell me it’s true
Say that my love, is still right for you

’cause i can’t fall asleep to a lullaby
And i miss you so much i don’t wanna cry, you are why
I love you, oo-oo-oo, you don’t know

Here i am, part of the crowd
Need you so bad, i’m dreamin’ out loud
Say that you’re mine, tell me it’s true
Say that my love, is still right for you

’cause i can’t fall asleep to a lullaby
And i miss you so much i don’t wanna cry, you are why
I love you, oo-oo-oo, you don’t know

It’s late at night, and i’m all alone
So i call you up, to hear your voice on the phone
Sayin’ your mine, sayin’ it’s true
Please say my love, is still right for you

’cause i can’t fall asleep to a lullaby
And i miss you so much i don’t wanna cry, you are why
I love you, oo-oo-oo, you don’t know

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất