Hãy cảm ơn những lúc bạn gặp khó khăn, bởi nếu không có khó khăn, bạn sẽ không có cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm cuộc sống.

Can’t Be Seen

Lời Bài Hát Can't Be Seen

Lời Bài Hát Can’t Be Seen


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Can’t Be Seen:

(m. jagger/k. richards)

I just can’t be seen with you
I admit it anyway

I just got obscene with you
I don’t stand a chance with you
I never did anyway

I can’t even sleep with you
I’d always be awake
I just can’t be seen with you
It’s for your own sake
You’re better off anyway
It’s too dangerous baby
It’s too dangerous
It’s too dangerous
I just can’t be seen with you

They set us up so they can shoot us down
Put us six feet underground
It’s just too deep for me baby

I just can’t be seen with you
Although it hurts me to say
Yeah it was just a dream with you
Yeah because you’re married anyway

Oh shit

Babe i don’t stand a chance with you
Oh you’re better off this way
It’s hit and run away
It’s just too dangerous baby

I just can’t be, yes i got to chill this thing with you
I just can’t be
It’s just too dangerous baby
Baby, it’s just too much for me
I just can’t be
I just can’t be seen nowhere around you baby
I just can’t be
It’s too dangerous–it’s just too dangerous baby
Even in the dark
I just can’t be
Yeah i got to chill with you
I just can’t be

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất