Bạn bè có nhiều kiểu khác nhau. Có kiểu chơi hợp gu, có kiểu có thể cùng tâm sự hết lòng với nhau, có kiểu giúp đỡ tương trợ nhau. Nếu như có người có thể làm được tất cả những điều trên, và nhiều năm không hề rời xa bạn… thì người đó có lẽ chính là đứa bạn thân thật sự của bạn đấy.

Candles

Lời Bài Hát Candles

Lời Bài Hát Candles


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Candles:

Faith for reasons still unknown
Like ‘bleak house fog’ seems everywhere
The truth has frozen into stone
And hope lies freezing in the midnight air
Though dark our days may seem
This is a different dream
Their freedom light don’t shine at all

So i will light a candle for you
Keep it burning in the night
And pray that you are all right
I will light a candle for you
Little candle burning bright

When school yard heroes disappeared
The little girl, she stands alone
Oh i believe you if you say
A prayer can help to get her home

So i will light a candle for you
Keep it burning in the night
And pray that you are all right
I will light a candle for you
Little candle burning bright

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất