Biết bao chiếc thuyền tình chở đầy hy vọng, thế mà sau cùng phải tan tành… chỉ vì cái thói quen tai hại nhất, là vợ chồng hay chỉ trích lẫn nhau.

Call Me The Breeze

Lời Bài Hát Call Me The Breeze

Lời Bài Hát Call Me The Breeze


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Call Me The Breeze:

They call me the breeze, i keep blowing down the road
They call me the breeze, i keep blowing down the road
I ain’t got me nobody, i ain’t carrying me no load
Ain’t no change in the weather, ain’t no change in me
Ain’t no change in the weather, ain’t no change in me
I ain’t hidin’ from nobody, ain’t nobody hidin’ from me
I got that green light, babe, i got to keep moving on
I got that green light, babe, i got to keep moving on
I might go out to california, might go down to georgia, might stay home

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất