"A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy." Một tiếng cười trở nên vui sướng chỉ khi nó xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có sự tử tế thì không thể có niềm vui thực sự.

By This River

Lời Bài Hát By This River

Lời Bài Hát By This River


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát By This River:

Here we are stuck by this river
You and i underneath a sky
That’s ever falling down down down
Ever falling down

Through the day as if on an ocean
Waiting here always failing to remember
Why we came came came
I wonder why we came

You talk to me as if from a distance
And i reply with impressions chosen
From another time time time
From another time.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất