Một người bạn thân không phải là nghe tất cả những chuyện mình nói mà là người không nói chuyện của mình với bất cứ ai.

But I Love You More

Lời Bài Hát But I Love You More

Lời Bài Hát But I Love You More


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát But I Love You More:

I love the smell of clover
When the winter’s over
Yes i do, yes i do
But i love you more

I love the kind of lovesong
One can hum the day long
Yes i do, yes i do
But i love you more (i love you)

Things like birds that sing
Flowers that bloom and falling rain
Things to love and cherish
For without your love i’d perish

I love the smell of clover
When the winter’s over
Yes i do, yes i do
But i love you more
(i love you i love you i love you……..)

Yes i love the smell of clover
When the winter’s over
Yes i do, yes i do
But i love you more
(i love you i love you)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất