Tôi yêu anh ấy! Cho dù đúng hay sai, chỉ cần anh ấy không buông tay, tôi cũng sẽ không buông tay.

Burnt Orange Peel

Lời Bài Hát Burnt Orange Peel

Lời Bài Hát Burnt Orange Peel


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Burnt Orange Peel:

Long ago things to be
Ive got a garden hose and a color tv
I’ve got time on my hands
I’ve got time on my hands
Nobody cares what i do

Long ago things to do
I’ve got a burnt orange peel and a potato stew
I’ve got work to get done
I’ve got work to get done
Nobody knows where to run

I’ve got a quart of milk and some sound advice
I’ve got trees to drink
But they smell so nice
Don’t give me the flu
Nobody knows i’m with you

Back and forth i dodge a fly
Like a feather in the sky
Write me out a check
Give me all your cash
Nobody knows, so just go home

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất