Bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi giúp đỡ người khác bằng tất cả tấm lòng

Bullshit

Lời Bài Hát Bullshit

Lời Bài Hát Bullshit


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Bullshit:

And if i wonder down the wrong road,
It’s alright baby, just let me go,
If i get tired of all those assholes,
It’s alright cause’ i want them to know.

I’m sick tired of all this bullshit,
Same shit, (?)
And jesus come on down and save us, save us, (?).

(?)
And feeling sorry, makes me fell mad,
Someday, baby i couldn’t (?).

I’m sick tired of all this bullshit,
Same shit, (?)
And jesus come on down and save us, save us, (?).

I’m sick tired of all this bullshit,
Same shit, (?)
And jesus come on down and save us, save us, (?).

And if i wonder down the wrong road,
It’s alright baby, just let me go,
If i get tired of all those assholes,
It’s alright cause’ i want them to know.

I’m sick tired of all this bullshit,
Same shit, (?)
And jesus come on down and save us, save us, (?).

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất