Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẻ. Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em. Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.

Bullet

Lời Bài Hát Bullet

Lời Bài Hát Bullet


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Bullet:

President’s bullet-ridden body in the street
Ride, johnny ride
Kennedy’s shattered head hits concrete
Ride, johnny ride

Johnny’s wife is floundering
Johnny’s wife is scared
Run, jackie run

Texas is an outrage when your husband is dead
Texas is an outrage when they pick up his head
Texas is the reason that the president’s dead
You gotta suck, suck, jackie suck

President’s bullet-ridden body in the street
Ride, johnny ride
Kennedy’s shattered head hits concrete
Ride, johnny ride

Texas is an outrage when your husband is dead
Texas is an outrage when they pick up his head
Texas is the reason that the president’s dead
You gotta suck, suck, jackie suck

Arise jackie o, jonathon of kennedy
Well, arise and be shot down
The dirt’s gonna be your dessert
My cum be your life source
And the only way to get it
Is to suck or fuck
Or be poor and devoid
And masturbate me, masturbate me
Then slurp it from your palm
Like a dry desert soaking up rain
Soaking up sun
Like a dry desert soaking up rain
Soaking up sun

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất