Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì thất vọng trong tình yêu.

Buffalo Seven

Lời Bài Hát Buffalo Seven

Lời Bài Hát Buffalo Seven


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Buffalo Seven:

A hand off the heart
One on the wolf until your lambs itch
Life lives in the dark
But you joke and you kid about the light switch
Lay down no talking
Stand up start walking
You run and you run and there’s no time to think
No time to breathe
No time at all
Just the buffalo seven
A hand on the heart
One on the wolf until your lambs bleed
Life live in the dark
But you joke and you kid about the light in me
Lay down no talking
Stand up start walking
You run and you run and there’s no time to think
No time to breathe
No time at all
Just the buffalo seven

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất