Tình yêu có khả năng giáo dục mạnh mẽ. Nó làm cho con người trở nên trong sáng hơn, chân thành hơn, thẳng thắn hơn, có yêu cầu xa hơn và nghiêm khắc hơn trong việc tuân thủ những tiêu chuẩn đạo đức của cuộc sống.

Bubble Gum Years

Lời Bài Hát Bubble Gum Years

Lời Bài Hát Bubble Gum Years


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Bubble Gum Years:

A lost souls, you and i, my dear
Whiskey bottle and a 45, my dear
We’re on a roll, suitcase and celophane, my dear
Whiskey bottle and a 45 satisfies my dear

And someone’s whispering into my ear
Askin’ softly what do your fear today

‘cos in faithless times i know your hate, i seen your crime, i felt your cruelty
In the bubblegum years
In the bubblegum years

Been wasting time, i lost my money, found someone to call me honey

*how to grow old was never clear, gon’ look for something much less sincere, my dear
Whiskey bottle and a 45 satisfies my dear

And someones whispering into my ear
Askin’ softly what do your fear today

‘cos in faithless times i know your hate, i’ve felt your crimes, i’ve felt your cruelty
In the bubblegum years
In the bubblegum years

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất