Giá như tớ có thể đọc được những dòng suy nghĩ từ cậu để biết rằng cậu nghĩ gì về tớ. Tớ ko thể chờ đợi hoài được vì càng đợi tớ lại càng cảm thấy tuyệt vọng.

Brown Eyed Girl

Lời Bài Hát Brown Eyed Girl

Lời Bài Hát Brown Eyed Girl


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Brown Eyed Girl:

(I hear a song
makes me think of a girl
I used to know. . .
I sing along when I hear it
on the radio now. . . )

Hey now where’d we go?
Yeah days when the rains came
Way down in the hollows
Oooh yeah playing a new game
Laughing and a running
hey hey hey
skipping and a jumping
in the misty morning fog
Oh baby
Yeah my heart’s a thumping you
My brown eyed girl
You my
Brown eyed girl

chorus: Do you remember when?
Yeah, we used to sing. . .
Sha la la la la la
la la la la la la
Sha la la la la la
la la la la la la

(I hear a song
It makes me think of a girl
I used to know)

Hey ya hey ya hey ya hey

(I sing along
when I hear it
on the radio now. . .)

Now that the years gone by
Yeah now that I’m on my own
I saw you just the other day
But my baby. . . you have grown
I cast my memory back there Lord
Sometimes. . . I am overcome,
just thinking about it
Making love in the green grass
Behind the stadium with you
My brown eyed girl
You my
Brown eyed girl
You my
Brown eyed girl

chorus

I hear a song
makes me think of a girl
I used to know

Hey ya hey ya hey ya hey

I sing along
when I hear it on the radio
now

I sing along
when I hear it on the radio

Now

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất