Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.

Bridge Over Troubled Water

Lời Bài Hát Bridge Over Troubled Water

Lời Bài Hát Bridge Over Troubled Water


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Bridge Over Troubled Water:

When you’re weary, feeling small
When tears are in your eyes, i will dry them all
I’m on your side
When times get rough and friends just can’t be found
Like a bridge over troubled water
I will lay me down

When you’re down and out
When you’re on the street
When evening falls so hard
I will comfort you
I’ll take your part
When darkness comes
And pain is all around

Like a bridge over troubled water
I will lay me down
Like a bridge over troubled water
I will lay me down

Sail on silvergirl sail on by
Your time has come to shine
All your dreams are on their way
See how they shine
If you need a friend
I’m sailing right behind

Like a bridge over troubled water
I will lay me down
Like a bridge over troubled water
I will ease your mind

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất