Bạn bè có nhiều kiểu khác nhau. Có kiểu chơi hợp gu, có kiểu có thể cùng tâm sự hết lòng với nhau, có kiểu giúp đỡ tương trợ nhau. Nếu như có người có thể làm được tất cả những điều trên, và nhiều năm không hề rời xa bạn… thì người đó có lẽ chính là đứa bạn thân thật sự của bạn đấy.

Brackish

Lời Bài Hát Brackish

Lời Bài Hát Brackish


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Brackish:

She is not scared to die..
The best things in life drive her to cry.
Crucify then learn..
(take so much away from inside you, makes no sence,
you know he can’t guide you, he’s your fucking shoulder to lean on, be strong!)
Sit and watch me burn..
She’s led to believe, that it be ok,
look at your face, scarred in dismay,
but times have changed, and so have you..
I think I’d rather crucify then learn
(take so much away from inside you, makes no sence,
you know he can’t guide you, he’s your fucking shulder to lean on, be strong!)
Sit and watch me burn..
I’d like to take you down, and show you
deep inside, my life my inner workin
so smell and lack of inner pride,
to touch upon the surface, is not for
what it seems, I take away
my problems, but only in my dreams.
(take so much away from inside you, makes no sence,
you know he can’t guide you, he’s your fucking shoulder to lean on, be strong!)
Crucify the learn..
(take so much away from inside you, makes no sence,
you know he can’t guide you, he’s your fucking shoulder to lean on, be strong!)
Crucify then learn..
Sit and watch me burn..

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất