Tình yêu có khả năng giáo dục mạnh mẽ. Nó làm cho con người trở nên trong sáng hơn, chân thành hơn, thẳng thắn hơn, có yêu cầu xa hơn và nghiêm khắc hơn trong việc tuân thủ những tiêu chuẩn đạo đức của cuộc sống.

Born In Sin

Lời Bài Hát Born In Sin

Lời Bài Hát Born In Sin


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Born In Sin:

In the way are several things
And the pain that growing brings
But there’s no way to keep it pure
If this i’ll make you sure

’cause i was born in sin
I was born in sin

Baby i feel romantic
And i’m just a sick snuff freak
It’s so hard to look you in the eyes
’cause you know where i’ve been

I was born in sin
Born in sin
I was born in sin
Born in

I should try to get her away from you
And destroy the demon in my view
But i like it
I like it

Should of been the first to know
This will be the way i go
But i guess i was the last to see
How i have walked this way

I was born in sin
I was born in sin
I was born in sin

Born in

I should try to get her away from you
And destroy the demon in my view
But i like it
But i like it
I like it

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất