Bạn bè có nhiều kiểu khác nhau. Có kiểu chơi hợp gu, có kiểu có thể cùng tâm sự hết lòng với nhau, có kiểu giúp đỡ tương trợ nhau. Nếu như có người có thể làm được tất cả những điều trên, và nhiều năm không hề rời xa bạn… thì người đó có lẽ chính là đứa bạn thân thật sự của bạn đấy.

Boomer’s Story

Lời Bài Hát Boomer's Story

Lời Bài Hát Boomer’s Story


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Boomer’s Story:

(traditional, adapted by ry cooder)

Come and gather all around me
Listen to my tale of woe
Got some good advice to give you
Lots of things you oughta know
Take a tip from one who’s travelled
And never stopped a-ramblin’ ’round
’cause once you get the roamin’ fever
You never want to settle down, boy
You never want to settle down

I met a little gal in frisco
And i asked her to be my wife
Told her i was tired of roamin’
Goin’ to settle down for life
Then i heard the whistle blowin’
And i knew it was the red ball train
And i left that gal beside the railroad
And i never saw the gal again, boy
I never saw the gal again
Saw the gal again
I never saw the gal again
Left that gal beside the railroad
And i never saw the gal again

Travelled all over the country
I’ve travelled everywhere
I been on every branch line railroad
And i never paid a nickel fare
I been from maine to califor’ny
And from canada to mexico
I never tried to save no money
And now i got no place to bo, boy
Now i got no place to go

Listen to a boomer’s story
Pay attention to what i say
Well, i hear another train a-comin’
Guess i’ll be on my way
If you wanna do me a favor
When i lay me down and die
Just dig my grave beside the railroad
So i can hear the trains go by, boys
So i can hear the trains go by
Hear the trains go
Hear the trains go by
Just dig my grave beside the railroad
So i can hear the trains go by

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất